Spotkanie integracyjne dla studentów w Collegium Polonicum w Słubicach

14 czerwca 2022

Na dziedzińcu budynku Collegium Polonicum (CP), filii UAM w Słubicach, odbyło się spotkanie integracyjne studentów kierunków studiów oferowanych przez UAM w CP.

Najliczniejszą grupę wśród ponad 100 uczestników spotkania stanowili studenci polsko-niemieckich studiów prawniczych, które już od blisko 30 lat prowadzone są przez Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie na Odrą.

Polsko-niemieckie studia prawnicze (oferowane jako jednolite studia magisterskie trwające 10 semestrów) prowadzone równolegle w języku polskim oraz języku niemieckim otwierają przed absolwentami różnorodne ścieżki kariery, m.in. w:

· klasycznych zawodach prawniczych jako adwokat, radca prawny, notariusz, sędzia, prokurator w Polsce oraz w Niemczech (po ukończeniu wymaganych aplikacji),

· europejskich oraz międzynarodowych organizacjach i urzędach,

· polskich, niemieckich lub międzynarodowych korporacjach. W spotkaniu wzięli także udział pracownicy dydaktyczno-naukowi oraz administracyjni CP. Spotkanie miało formę „Grilla Integracyjnego” i było pierwszą okazją do tak spotkania tak licznego grona osób tworzących środowisko akademickie Collegium Polonicum od czasu ograniczeń wprowadzonych z pandemią COVID-19. Udział w „Grillu Integracyjnym” nasi studenci podsumowali na Tik-Toku oraz na Instagramie, gdzie znajdziecie także wiele innych przydatnych informacji o polsko-niemieckich studiów prawniczych.