Jubileuszowe spotkanie absolwentów studiów prawniczych z lat 1968-1972

15 czerwca 2022

„Tak niedawno żeśmy studiowali”, a tu już 50-lecie. W sobotę, 11 czerwca br., w Auli Lubrańskiego odbyło się jubileuszowe spotkanie absolwentów studiów prawniczych z lat 1968-1972. Wzięło w nim udział ponad siedemdziesięciu dawnych studentów, którzy z Uczelni, obok dyplomu otwierającego drogę do kariery zawodowej na różnych polach aktywności, wynieśli jeden szczególny dar – chęć do wspomnień z lat studenckich i potrzebę wzajemnych kontaktów. Tylko ostatnie dwa lata „covidowe” przerwały coroczny rytm zjazdów. O ich intensywności świadczy wydany kolejny, trzeci już, „tom zjazdowy” ze zdjęciami i krótkim opisem. Te spotkania wyróżniają absolwentów z lat 1968-1972 spośród wszystkich dotychczasowych roczników studiów prawniczych. Byli oni najbardziej widoczni, stanowili najliczniejszą grupę na zjeździe absolwentek i absolwentów w 2019 r. z okazji 100-lecia naszego Wydziału i Uniwersytetu.

Jubileuszowa uroczystość miała niezwykle podniosłą oprawę, nawiązywała do absolutorium sprzed 50-laty. Prof. Roman Budzinowski wygłosił okolicznościową mowę w „duchu zjazdowym”, w której bliżej scharakteryzował osiągnięcia, także towarzyskie, koleżanek i kolegów. Ich potwierdzeniem był dwudziestominutowy film. Magnificencja Pani Rektor prof. Bogumiła Kaniewska w pięknej mowie, także w duchu zjazdowym, powitała uczestników uroczystości, a w imieniu Wydziału wystąpiła Pani Prodziekan dr Martyna Kusak, charakteryzując jego obecne oblicze i wyzwania, którym musi sprostać. Dziekan-senior, prof. Wojciech Łączkowski, przypomniał niektóre wydarzenia z przeszłości i życzył absolwentom zdrowia, pomyślności i realizacji kolejnych spotkań. Uroczystość uświetnił koncert naszej doktorantki, pani Michaliny Kowali. Punktem kulminacyjnym spotkania było wręczenie przez Panią Rektor „odnowionych” dyplomów magistra. Po zakończeniu uroczystości absolwenci udali się do „Hanki” na tradycyjny studencki obiad.

Autor zdjęć: Andrzej Ksokowski.