Międzynarodowa Konferencja i Debata pt. Ukraińska Gospodarka Po Agresji Federacji Rosyjskiej Na Ukrainę

6 września 2022

18 maja 2022 r. Międzynarodowa Konferencja i Debata pt. Ukrainian Economy After The Agression Of The Russian Federation Against Ukraine – Selected Issues / Ukraińska Gospodarka Po Agresji Federacji Rosyjskiej Na Ukrainę – Wybrane Zagadnienia / Українська Економіка Після Агресії Російської Федерації До України – Вибрані Питання; konferencja zorganizowana przez Zakład Publicznego Prawa Gospodarczego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wraz ze studenckim Kołem Naukowym Prawa Gospodarczego „Liberalizacja-Prywatyzacja-Deregulacja” oraz Katedrę Badań Rynku i Usług, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu wraz ze Studenckim Kołem Naukowym Service Club; Patronat: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Poznaniu; Konferencja zorganizowana w trybie hybrydowym na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu;

Ukraińska gospodarka po agresji Federacji Rosyjskiej (uniwersyteckie.pl)