Monika Dobska, Eryk Kosiński, Monika Urbaniak (red.), Ochrona zdrowia w czasach pandemii. Wyzwania i rekomendacje zmian – doświadczenia czasu pandemii, Wydawnictwo PTE, Poznań 2022

6 września 2022