Nagroda od Scholars at Risk dla dr Julii Wojnowskiej-Radzińskiej

5 września 2022

Miło nam poinformować, że dr Julia Wojnowska-Radzińska otrzymała nagrodę od organizacji Scholars at Risk w podziękowaniu za wybitne zaangażowanie w ochronę prześladowanych naukowców i promowanie wolności akademickiej.

Scholars at Risk, (SAR) to międzynarodowa prestiżowa sieć ponad 500 uczelni wyższych w 35 krajach świata skupiająca swoją działalność na ochronie prześladowanych naukowców i studentów oraz promowaniu wolności akademickich, m.in. poprzez udzielanie wsparcia członkom społeczności akademickiej prześladowanym w swoich krajach, w szczególności w związku z głoszonymi poglądami, bądź prowadzoną działalnością publiczną. SAR jest niezależną organizacją o charakterze non-profit, mającą swoją siedzibę na Uniwersytecie w Nowym Jorku. Sieć wspiera prześladowanych naukowców i studentów poprzez umożliwienie im pracy w bezpiecznych warunkach w instytucjach członkowskich SAR. Jest to szczególnie ważne dla tych osób, których życie i praca naukowa są zagrożone. Scholars at Risk zapewnia również usługi doradcze dla naukowców i goszczących ich uczelni, organizuje kampanie na rzecz naukowców i studentów, którzy są więzieni lub którym zabiera się głos w ich krajach oraz monitoruje ataki na społeczność akademicką na całym świecie, a także inicjuje powstawanie nowych narzędzi i strategii promujących swobody akademickie, przyczyniając się do budowania szacunku dla wolności akademickich. Instytucje i osoby prywatne są zapraszane do włączenia się w tą ważną działalność i zachęcane do udzielania gościny zagrożonym naukowcom, organizacji spotkań na kampusach i występowania w obronie uwięzionych naukowców i studentów oraz prowadzenia badań poprzez Projekt Monitorowania Swobód Akademickich SAR i grup roboczych, a także proponowania własnych inicjatyw i przekazywania darowizn dla SAR na jej działalność.

Serdecznie gratulujemy Pani Doktor.