Freedom to link in the light of European copyright law

1 września 2022

W ostatnim numerze czasopisma naukowego „Cybersecurity and Law” (1/2022 vol. 7; 70 pkt) ukazał się artykuł Pani Fatmy Mejri, uczestniczki seminarium magisterskiego prof. UAM dr. hab. Michała Urbańczyka. Publikacja pt. „Freedom to link in the light of European copyright law” jest efektem realizacji grantu, który Pani Mejri zdobyła w konkursie ID-UB nr 034 Study@Research (nr wniosku 034/34/UAM/0011, tytuł projektu „Swoboda linkowania a regulacje europejskiego prawa autorskiego”).  

http://www.cybersecurityandlaw.com/Freedom-to-link-in-the-light-of-European-copyright-law,151830,0,2.html 

Artykuł porusza zagadnienie swobody udostępniania linków na gruncie europejskiego prawa autorskiego i znaczenie tej swobody w kontekście swobody wypowiedzi. W artykule skoncentrowano się na orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Dyrektywie 2001/29/WE. Główna problematyka zagadnienia opiera się na kwestii rozumienia czynności linkowania jako publicznego udostępniania, a w konsekwencji legalności czynności i poprawności takiego rozumienia.