Wystąpienie mgr Marii Kola podczas konferencji na Saint Louis University w USA

19 sierpnia 2022

Z przyjemnością informujemy, że Pani mgr Maria Kola wygłosiła referat pt. „Differentiae in Action: The Case of Prescription and Good Faith” na uniwersytecie w St. Louis (USA) podczas międzynarodowej konferencji „16th International Congress of Medieval Canon Law”.

Pani mgr Kola przedstawiła dotychczasowe wyniki badań dotyczące traktatów prawniczych differentiae. Stanowią one część projektu „Differentiae: Rediscovery of Early Modern Legal Comparative Method and Challenges of Contemporary Normative Hybridity” realizowanego we współpracy z Panem dr. Piotrem Alexandrowiczem w ramach grantu NCN „Sonatina” (nr 2020/36/C/HS5/00365). W konferencji wzięli udział badacze z całego świata, prezentując ponad 100 wystąpień. W trakcie sesji plenerowych wykłady wygłosili wybitni przedstawiciele nauki m.in. prof. Charles Donahue Jr (Harvard Law School) czy prof. Kenneth Pennington (the Catholic University of America).

 

Pani mgr Maria Kola odbyła również wizytę naukową na University of California Berkeley (The Robbins Collection), gdzie badała nowożytne prace poświęcone topikom prawniczym będące przedmiotem jej pracy doktorskiej przygotowywanej pod opieką Pana prof. dr. hab. Wojciecha Dajczaka.