Pobyt badawczy mgr Marii Kola na Università degli Studi di Padova

19 sierpnia 2022

Pani mgr Maria Kola zakończyła badania naukowe na Università degli Studi di Padova we Włoszech, które prowadziła od października 2021 r. do lipca 2022 r. Pobyt naukowy był związany z rozprawą doktorską na temat topik w ramach argumentacji oraz historii metod rozumowań prawniczych, którą Pani Maria przygotowuje pod opieką Pana prof. dr. hab. Wojciecha Dajczaka w Zakładzie Prawa Rzymskiego, Tradycji Prawnych i Prawa Dziedzictwa Kulturowego WPiA. Badania były prowadzone w Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto we współpracy z Panią prof. Paolą Lambrini.

 

W ramach badań prowadzonych w Padwie mgr Maria Kola uczestniczyła również w adresowanych do młodych europejskich naukowców prestiżowych warsztatach XVI. Jahrestreffen der Jungen Romanistinnen und Romanisten, które odbyły się na Università di Macerata.