Zakład Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych organizuje międzynarodowe seminarium naukowe poświęcone najważniejszym nowym wyzwaniom dla współczesnego prawa międzynarodowego

22 czerwca 2023

Zakład Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych organizuje międzynarodowe seminarium naukowe poświęcone najważniejszym nowym wyzwaniom dla współczesnego prawa międzynarodowego. Gościem seminarium będzie Pani Profesor Alina Kaczorowska – Ireland z University of West Indies w Bridgetown (Barbados).

Pani Profesor Kaczorowska – Ireland jest autorką uznanych, publikowanych przez brytyjskie wydawnictwa naukowe podręczników z zakresu prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej oraz monografii i artykułów poświeconych m. in. problematyce integracji karaibskiej w ramach Wspólnoty Karaibskiej (CARICOM).

Seminarium odbędzie się 5 lipca 2023 r. w Collegium Iuridicum Novum (godz.11.00, sala3.1)