Prawo gospodarki komunalnej – warsztaty

21 czerwca 2023

Studenci III roku studiów na kierunku „zarządzanie i prawo w biznesie” w trakcie warsztatów z przedmiotu „prawo gospodarki komunalnej” prowadzonych przez dr Annę Trelę wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielem spółki PreZero Zielona Energia, która zajmuje się eksploatacją Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) w Poznaniu. W trakcie spotkania studenci mieli możliwość uzyskania informacji na temat partnerstwa publiczno-prywatnego oraz zwiedzenia obiektu.

W czerwcu 2023 r. studenci byli w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu, gdzie zostali powitani przez Prezesa Pana Jakuba Zielińskiego, który przedstawił strukturę organizacyjną sądu oraz historię budynku. Aspekty spraw dotyczących gospodarki komunalnej rozpatrywanych w WSA omówiła Pani Sędzia Danuta Rzyminiak- Owczarczak.

Ostatnie spotkanie zostało zorganizowane w samorządowej jednostce kultury – Teatrze Muzycznym w Poznaniu. W Teatrze Muzycznym dyrektor – Pan Przemysław Kieliszewski oraz zastępca dyrektora do spraw administracyjnych Pan Andrzej Hamerski opowiedzieli o strukturze teatru, zasadach zarządzania i współpracy z Miastem Poznaniach oraz o wyzwaniach związanych z budową nowego obiektu.