Seminarium pt. “Human Rights and Corruption: Problems and Potential of Individualising a Systemic Problem”.

15 listopada 2023

Zakład Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Seminarium międzynarodowym z honorowym udziałem Prof. Dr. Dr. h.c. Anne Peters Dyrektor Instytutu Maxa Plancka Publicznego Prawa Porównawczego i Prawa Międzynarodowego w Heidelbergu, które odbędzie się 21 listopada 2023 roku o godz. 10:00 w s. 1.2. Collegium Iuridicum Nowum. Tytuł organizowanego seminarium to Human Rights and Corruption: Problems and Potential of Individualising a Systemic Problem”.