Wywiad z prof. UAM dr. hab. Michałem Urbańczykiem w „Rzeczpospolitej” nt. zbioru zasad etycznych sędziów Sądu Najwyższego USA 

16 listopada 2023

15 listopada br. w dzienniku „Rzeczpospolita” ukazał się wywiad z prof. UAM dr. hab. Michałem Urbańczykiem pt.: „Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych odkrywa Amerykę” na temat bieżących wydarzeń związanych z działalnością Sądu Najwyższego USA. Rozmowa dotyczyła zbioru zasad etycznych uchwalonego niedawno przez amerykańskich sędziów SN USA oraz wątpliwości związanych z aktywnością niektórych z nich i ich związków z polityką. Prof. Urbańczyk wskazał na problem z wyznaczeniem granicy między niezależnością i niezawisłością sędziów a ich odpowiedzialnością, zwłaszcza w kontekście rozwiązań amerykańskich, które w wielu miejscach znacząco różnią się od rozwiązań europejskich.  

Cały wywiad: https://www.rp.pl/sady-i-trybunaly/art39402691-sad-najwyzszy-stanow-zjednoczonych-odkrywa-ameryke