Seminarium nt. roli mediacji w rozwiązywaniu konfliktów w środowisku akademickim

15 listopada 2023

W imieniu organizatorów: Wydziału Prawa i Administracji UAM, Centrum Wsparcia Mediacji przy WPiA UAM oraz Rzecznika Prawa i Wolności Akademickich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Pana prof. dr hab. Roberta Kmieciaka serdecznie zapraszamy na seminarium pt. „Rola mediacji w rozwiązywaniu konfliktów w środowisku akademickim na tle polityki antydyskryminacyjnej”, które odbędzie się w dniu 16 listopada (czwartek), o godz. 11.00 na Wydziale Prawa i Administracji UAM.

Seminarium, które objęła patronem Jej Magnificencja Rektor prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska jest wydarzeniem towarzyszącym wdrożeniu mocą decyzji Pani Rektor systemu mediacji jako priorytetowej metody rozwiązywania konfliktów w społeczności akademickiej (w tym na tle polityki antydyskryminacyjnej) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz mającym na celu popularyzowanie mediacji w środowisku akademickim nie tylko naszej Uczelni.

Spotkanie z udziałem Gości z innych ośrodków akademickich będzie również okazją do dyskusji nad problemami i wyzwaniami, jakie towarzyszą codziennemu funkcjonowaniu w bardzo zróżnicowanych społecznościach uczelnianych i do wymiany doświadczeń w zakresie sposobów radzenia sobie z występującymi tam konfliktami.

Program do wydarzenia znajduje się pod tym linkiem

Serdecznie zapraszamy!

Link do rejestracji: https://forms.office.com/

Centrum Wsparcia Mediacji