Konkurs im. prof. Kazimierza Kolańczyka

15 listopada 2023

Mamy przyjemność poinformować o rozstrzygnięciu Konkursu im. prof. Kazimierza Kolańczyka na najlepsze prace magisterskie obronione w roku akademickim 2022/2023. Jury Konkursu w składzie: prof. dr hab. Dominik Mączyński (Przewodniczący), prof. UAM dr Katarzyna Celińska-Grzegorczyk, prof. UAM dr hab. Katarzyna Leśkiewicz, prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, prof. UAM dr hab. Sławomir Pawłowski oraz prof. UAM dr hab. Maksymilian Stanulewicz po analizie 11 złożonych w konkursie prac, zadecydowało o przyznaniu następujących nagród:
– I nagrody Panu mgr. Janowi Dence za pracę pt. Delegowanie sędziego przez Ministra Sprawiedliwość napisanej pod kierunkiem Pana prof. UAM dr. hab. Witolda Płowca;
– wyróżnienia dla Pani mgr Zuzanny Rury za pracę pt. Wybrane aspekty prawne rolnictwa ekologicznego w Polsce i Tunezji, napisanej pod kierunkiem Pani prof. UAM dr hab. Anety Suchoń;
– wyróżnienia dla Pani mgr Anny Szostakowskiej za pracę pt. Ochrona konsumenta przez informację na etapie przedkontraktowym na przykładzie ustawy o kredycie konsumenckim, napisanej pod kierunkiem Pani prof. UAM dr hab. Agnieszki Pyrzyńskiej.

Uroczyste wręczenie nagród przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji prof. dr. hab. Tomasza Nieboraka miało miejsce w dniu 14 listopada na posiedzeniu Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne.
Wszystkim Laureatkom i Laureatom serdecznie gratulujemy!