Spotkanie z prof. Jorge L. Contrerasem, autorem fascynującej książki „The Genome Defence”

9 marca 2023

W środę 1 marca 2023 r. na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu odbyło się spotkanie autorskie prof. Jorge L. Contrerasa, podczas którego Profesor wygłosił wykład stanowiący wprowadzenie do swojej nowej, fascynującej książki „The Genome Defence: Inside the Epic Legal Battle to Determine Who Owns Your DNA” – uznanej za najlepszą książkę roku z zakresu prawa patentowego przez międzynarodowy blog IPKat.

Jorge L. Contreras jest amerykańskim naukowcem i prawnikiem, światowym autorytetem w dziedzinie prawa własności intelektualnej i standaryzacji technologii. Aktualnie wykłada na Uniwersytecie Utah, jest stypendystą prezydenckim i członkiem American Law Institute.

Profesor podczas swojego wystąpienia omawiał szczegóły sprawy prowadzonej z powództwa ACLU (American Civil Liberties Union) oraz Public Patent Foundation przeciwko Myriad Genetics. Batalia o patentowalność ludzkich genów rozpoczęła się jeszcze w 2009 r., przechodząc przez wszystkie instancje amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości, by ostatecznie w 2013 r. zakończyć się przed Sądem Najwyższym USA [Assoc. for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc., 569 U.S. 576 (2013)].

Prof. Contreras objaśniał prawne aspekty ochrony patentowej genów, na przykładzie genów BRCA1 i BRCA2 będących przedmiotem postępowania przed Sądem Najwyższym USA, które jeszcze w latach 90., zgodnie z ówczesną dominującą linią orzeczniczą w USA, zostały zgłoszone do ochrony przez firmę Myriad Genetics. Przedmiotem wykładu były też zagadnienia patentowalności genów w USA, skutków udzielania ochrony patentowej, a także zakresu wyłączności, która przysługiwała korporacjom patentującym ludzkie DNA.

Profesor podkreślił również, że pomimo bezprecedensowego sukcesu w walce przed Sądem Najwyższym USA, temat patentowalności genów ludzkich nie jest zakończony. W ubiegłym roku do kongresu wpłynęła propozycja nowelizacji amerykańskiego Patent Act [A bill to amend title 35, United States Code], która miałaby ponownie przywrócić zdolność patentową ludzkich genów i odwrócić porządek ustanowiony przez Sąd Najwyższy.

Po prezentacji książki, odbyła się sesja pytań i odpowiedzi, podczas której uczestnicy mieli okazję zadawać profesorowi Contrerasowi pytania na temat jego książki, jak również na temat jego osobistych doświadczeń w długoletniej pracy naukowej.

Wszystkich tych, którzy nie mieli możliwości uczestniczyć w tym inspirującym i edukacyjnym spotkaniu, zapraszamy na wydziałowy kanał na platformie Youtube, gdzie nadal można obejrzeć relacje z wydarzenia [https://www.youtube.com/watch?v=uqbfJome44c].