Warsztaty „Moderowanie treści na platformach internetowych – obowiązki i odpowiedzialność”

8 marca 2023

4 marca 2023r. w ramach warsztatów „Moderowanie treści na platformach internetowych – obowiązki i odpowiedzialność”, Borys Brzeziński, doradca do spraw polityk cyfrowych w Parlamencie Europejskim udzielił obszernego wywiadu na temat zaangażowania Parlamentu Europejskiego w prace legislacyjne nad rozwiązaniami dotyczącymi moderowania treści na platformach internetowych.

Ekspert, w rozmowie z prof. UAM dr hab. Katarzyną Klafkowską – Waśniowską i mgr Michaliną Kowala omówił kwestie nowych obowiązków platform w kontekście moderowania treści wynikających z Aktu o usługach cyfrowych czy gwarancji wolności wypowiedzi użytkowników w dobie technologicznych przemian.

Dyskusja z Gościem stała się ciekawym punktem wyjścia do debaty o przyszłości Aktu o usługach cyfrowych i jego skutecznym egzekwowaniu.

Mamy przyjemność podzielić się z Państwem tym wywiadem i zapraszamy do jego obejrzenia pod tym linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=oktnp_HPOjg

Warsztaty „Moderowanie treści na platformach internetowych – obowiązki i odpowiedzialność” są elementem oferty dydaktyczno-badawczej Katedry Jean Monnet Digital Single Market and the free flow of information, działającej na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Priorytetem Katedry jest upowszechnianie wiedzy na temat jednolitego rynku cyfrowego poprzez edukację na poziomie uniwersyteckim oraz wspieranie badań oscylujących wokół gospodarczych aspektów jednolitego rynku i swobodnego przepływu informacji z perspektywy praw człowieka. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu Erasmus+.