Prawne aspekty tansformacji cyfrowej – webinarium młodych badaczy

6 kwietnia 2023

Katedra Jean Monnet dig_INFlow zaprasza wszystkich pracowników, doktorantów i studentów na otwarte webinarium młodych badaczy: Prawne aspekty transformacji cyfrowej. Sesja naukowa młodych badaczy na platformie MS Teams rozpocznie się 13 kwietnia 2023 r. o godz. 14 – link do spotkania: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac3cece3c9c6f4934a73c3e56eded7d40%40thread.tacv2/1678956888367?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%2288f5aeaa-c65a-48a4-bef7-a22f8fb8a0e4%22%7d

Webinarium stanowi finał prac doktorantów i studentów ostatniego roku studiów prowadzących badania w zakresie transformacji cyfrowej. Uczestnicy zadają sobie pytania m.in. o zastosowania sztucznej inteligencji, tworzenie cyfrowej przestrzeni publicznej i dbałości o pluralizm mediów oraz obowiązków i odpowiedzialności platform internetowych. W odpowiedzi na te pytania pomogą znakomici eksperci z kilku polskich ośrodków naukowych, łączący perspektywę naukową i praktyczną.

W webinarium udział wezmą: prof. UW dr hab. Maciej Bernatt, prof. UŁ dr hab. Monika Namysłowska, prof. UKSW dr hab. Marek Świerczyński, prof. UAM Agnieszka Vetulani-Cęgiel, dr Dominik Lubasz,  dr Sybilla Stanisławska-Kloc.

Dyskusję poprowadzą prof. UAM dr hab. Katarzyna Klafkowska-Waśniowska, dr Igor B. Nestoruk i dr Miłosz Malaga, pytając uczestników o rolę i znaczenie Unii Europejskiej w budowaniu ram prawnych dla przepływu informacji w środowisku cyfrowym. 

Zapraszamy do zapoznania się z zapowiedziami swoich wystąpień przygotowanymi przez prelegentów webinarium na profilu Facebook Wydziału:

mgr Michalina Kowala – https://www.facebook.com/wpia.uam/videos/967361677963817/

mgr Igor Gontarz – https://www.facebook.com/wpia.uam/videos/996220015087411/

Strona Katedry Jean Monnet: https://prawo.amu.edu.pl/jednostki-naukowe/katedra-jean-monnet/

Webinarium organizowane jest przez Katedrę Jean Monnet dig_INFlow, działającą na Wydziale w ramach grantu Komisji Europejskiej.