Pobyty badawcze w Instytucie Maxa Plancka ds. Innowacji i Konkurencji w Monachium

6 grudnia 2023
Igor B. Nestoruk przed Instytutem Maxa Plancka w Monachium

Październik i listopad był czasem wyjazdów naukowych w Zakładzie Prawa Europejskiego. Szczególnie ważnym miejscem dla badaczy prawa własności intelektualnej, prawa konkurencji czy prawa UE jest Instytut Maxa Plancka ds. Innowacji i Konkurencji w Monachium.

Badania w Zakładzie

dr Igor B. Nestoruk prowadził badania w zakresie nowych typów czynów nieuczciwej konkurencji.

mgr Michalina Kowala zajmowała się opracowaniem modelu implementacji art. 15 z Dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym uwzględniającym zabezpieczenia pluralizmu mediów i dostępu do informacji.

Na schodach MPI w Monachium od lewej: Wojciech Biernacki, Peter Slowinski i Igor B. Nestoruk
Dokumenty z prezentacją dot. danych na stole

mgr Wojciech Biernacki konsultował wyniki swoich prac w zakresie wymiany danych w relacji B2G w ramach unijnej inteligentnej mobilności. Wyjazd był częścią prac realizowanych w grancie Preludium 20 Narodowego Centrum Nauki i obejmował także seminarium naukowe dla badaczy MPI.

Dziękujemy za gościnność naukowcom Instytutu, z którymi mieliśmy okazję się spotkać i pozdrawiamy naszych rodaków, którzy swoje badania prowadzą właśnie w MPI w Monachium – Petera Slowinskiego oraz Michała Baryckiego 😉👋

A wszystkim, którzy się zastanawiają, czy warto wyjeżdżać i prowadzić badania w środowisku międzynarodowym, polecamy… wyjechać i przekonać się na własnej skórze!

Igor B. Nestoruk w gabinecie pracujący przy komputerze

(zdjęcie grupowe: Miriam Steinhart)