Wyróżnienie dla mgr. Karola Wundzińskiego w konkursie Naczelnego Sądu Administracyjnego

6 grudnia 2023

Z przyjemnością informujemy, że w konkursie na najlepsze prace magisterskie, zorganizowanym przez Naczelny Sąd Administracyjny, wyróżnienie zdobył Pan mgr Karol Wundziński, autor pracy pt. „Postępowanie administracyjne w sprawach przyznawania środków na prowadzenie badań naukowych” przygotowanej pod kierunkiem Pana prof. dra hab. Wojciecha Piątka. Serdecznie gratulujemy!