Conference on Innovation and Communication Law

25 maja 2023

W dniach 11 i 12 maja 2023 r. na Wydziale Prawa i Administracji UAM odbyła się 13 edycja międzynarodowej konferencji z cyklu Conference on Innovation and Communication Law (CICL). Temat tegorocznego wydarzenia brzmiał: Marketplace for innovation, technologies and ideas – roles and responsibilities.

Organizatorami tego wydarzenia byli przedstawiciele Zakładu Prawa Europejskiego, prof. UAM dr hab. Katarzyna Klafkowska-Waśniowska, prof. UAM dr. hab. Rafał Sikorski oraz prof. UAM dr. hab. Jakub Kępiński z Katedry Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego. Konferencja mogła się odbyła się pod patronatem Urzędu Patentowego, Prezydenta Miasta Poznania oraz fundacji Centrum Cyfrowe, a także dzięki wsparciu władz rektorskich.

Na konferencji wystąpiło renomowane grono eksperckie z całego świata – zarówno naukowcy jak i praktycy, przedstawiając wyniki swoich badań przede wszystkim w obszarze prawa własności intelektualnej oraz nowych technologii. Wiele uwagi poświęcono najnowszym wyzwaniom wynikającym ze zintensyfikowanego w ostatnim czasie rozwoju sztucznej inteligencji. Prelegenci w swoich wystąpieniach wskazali szanse i ryzyka, które należy identyfikować na współczesnych rynkach, wobec których również należy dostosować obowiązujące ramy prawne. Dzięki licznie obecnemu międzynarodowemu gronu specjalistów udało się uchwycić globalne kierunki rozwojowe polityki ochrony własności intelektualnej, ale także prawa nowych technologii oraz prawa konkurencji.

Pierwszy dzień konferencji rozpoczął się uroczystym przywitaniem gości przez panią Dziekan ds nauki i współpracy międzynarodowej dr Martyną Kusak. Krótkie wprowadzenie do obrad przedstawiła mecenas Małgorzata Krzyżowska, reprezentująca Okręgową Radę Adwokacką. Po słowach wprowadzenia rozpoczął się panele „AI and Data-driven Markets”. Moderatorką tej części była prof. Katja Weckström, zaś wystąpienia prelegentów pozwoliły nakreślić kierunki zmian regulacyjnych w zakresie ochrony danych, prawa autorskiego, odpowiedzialności cywilnej za sztuczną inteligencję oraz autonomicznych pojazdów. Kolejny panel, moderowany przez prof. UAM dr. hab. Jakuba Kępińskiego, dotyczył aktualnych wyzwań dla prawa znaków towarowych. Ciekawe wystąpienia prelegentów poruszały również problematykę NFT i oznaczeń geograficznych.

Punktem kulminacyjnym pierwszego dnia konferencji był wykład dr hab. Wojciecha Wiewiórowskiego – Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, który przybliżył perspektywę regulacyjną ochrony danych w Unii Europejskiej. Profesor Wiewiórowski omówił aktualne problemy związane z regulowaniem ochrony danych na potrzeby AI, a także przyszłe wyzwania dla prawodawcy unijnego.

Dyskusja toczyła się dalej w dwóch równoległych panelach, w których eksperci mieli przestrzeń do podjęcia aktualnych tematów dotyczących ochrony prawnoautorskiej oraz umów zawieranych przez twórców różnych branż kreatywnych. Panele moderowali prof. UAM dr hab. Katarzyna Klafkowska-Waśniowska oraz dr. Igor Nestoruk.

Pierwszy dzień konferencji zakończył się dyskusją z pogranicza nauki i praktyki, w której uczestniczyli dr Damian Flisak, Joanna Gęga oraz prof. UAM dr hab. Rafał Sikorski. Dyskutanci podjęli się weryfikacji bieżących trendów na rynkach cyfrowych w poszukiwaniu ich przejrzystości, odpowiedzialności, uczciwości i konkurencji.

Dzień drugi konferencji rozpoczęło wystąpienie prof. INP PAN dr hab. Krystyny Kowalik-Bańczyk, która obecnie pełni funkcję przewodniczącej siódmej izby Sądu Unii Europejskiej. W trakcie wykładu przedstawiona została perspektywa prawna wobec tzw. “strażników dostępu” w dotychczasowych orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości w kontekście nowych zmian wprowadzonych przez Akt o rynkach cyfrowych (DMA). Prof.  Kowalik-Bańczyk spotkała się również ze studentami prawa i prawa europejskiego, udzielając wykładu pt. “Sąd Unii Europejskiej – Rola i kompetencje”.

Następnie prof. Willajeanne F. McLean przejęła funkcje moderatora dla kolejnego panelu o relacji między konkurencją a motywacją do tworzenia innowacji, a także o warunkach rozpowszechniania standardów. Pozostając w tej problematyce, w kolejnym panelu prelegenci podjęli się analizy kwestii związanych z zakresem ochrony praw własności intelektualnych oraz możliwości ich egzekwowania perspektywie globalnej.

Po krótkiej przerwie obiadowej, uczestnicy konferencji po raz kolejny rozdzielili się na dwa równoległe panele. W pierwszym omawiane zostały zagadnienia związane z patentami, w tym m.in. w kontekście zmian klimatycznych, a także tajemnicą handlową, co pozwoliło na uchwycenie ciekawych wniosków w ramach dyskusji między panelistami i słuchaczami. W tym samym czasie Univ.-Prof. Ing. Dr. Clemens Appl poprowadził drugi panel, w którym uczestnicy dążyli do znalezienia odpowiedzi na pytanie o aktualne wyzwania i potencjalne kierunki rozwoju dla jednolitego rynku cyfrowego.

Ostatni panel konferencji panel prowadzony został przez Katedrę Jean Monnet Digital Single Market and the Free Flow of Information oraz Centrum Cyfrowe pod przewodnictwem prof. UAM dr hab. Katarzyny Klafkowskiej-Waśniowskiej, zaś gośćmi tego panelu byli p. Tomasz Włodarski z Małopolskiego Instytutu Kultury, p. Grzegorz Zajączkowski Digital Champion for Poland, reprezentujący projekt Kronik@ oraz dr. LL.M. Konrad Gliściński z fundacji Centrum Cyfrowe. Paneliści zajęli się perspektywą pozarynkową i podjęli dyskusję w przedmiocie dziedzictwa kulturowego w cyfrowej (publicznej) przestrzeni. Panel można było śledzić na żywo na kanale wydziałowym na platformie youtube, który pozostaje dostępny pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=lgSzbtHRvM8.

Konferencja zakończyła się bardzo dużym sukcesem. Dzięki niej okazję do wygłoszenia swoich wystąpień mieli wybitni eksperci z całego świata. Udało się osiągnąć bardzo przyjazną i profesjonalną atmosferę, na co wpływ miały również spotkania przy kolacji.

Konferencję zorganizowano dzięki wsparciu –

Mateusz Musielak, Karol Olejnik

Zakład Prawa Europejskiego WPiA, UAM