Publiczna obrona rozprawy doktorskiej w formule hybrydowej Pana mgr. Michała Masłowskiego pt. „Otwarta bankowość. Aspekty prawno-finansowe”

26 maja 2023

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 czerwca 2023 r. o godz. 11.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w formule hybrydowej – w sali 3.1 Collegium Iuridicum Novum w Poznaniu (Al. Niepodległości 53) z wykorzystaniem technologii informatycznych Pana mgr. Michała Masłowskiego pt. „Otwarta bankowość. Aspekty prawno-finansowe”.

Publiczność uczestniczy w posiedzeniu wyłącznie w formie zdalnej przy wykorzystaniu platformy MS Teams. Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie proszone są o wysłanie do dnia 15 czerwca 2023 r. do godz. 12.00 informacji o chęci udziału na adres: marzena.osiurak@amu.edu.pl

Promotor rozprawy: dr hab. Anna Zalcewicz, prof.PW