Studencki Nobel 2023

29 maja 2023

W dniu 27 maja 2023 r. w Warszawie odbyła się Gala XIV Edycji Studenckiego Nobla 2023. Z Wydziału Prawa i Administracji UAM została nominowana czwórka studentów:

  • pan Jan Denka,
  • pan Marcin Gronowski
  • pan Mikołaj Hetzig,
  • pani Katarzyna Paździorko.

W tegorocznej edycji wzięło udział ponad 800 uczestniczek i uczestników w 9 kategoriach i jednej kategorii specjalnej. Pan Jan Denka, pan Marcin Gronowski i pani Katarzyna Paździorko uzyskali tytuł finalisty w kategorii Nauki społeczne, w ramach której wyróżniono łącznie 10 osób z całej Polski. Pan Mikołaj Hetzig znalazł się natomiast w gronie 10 finalistów w kategorii Działalność społeczna.

Studencki Nobel to jedyny ogólnopolski konkurs stypendialny stworzony przez studentów dla studentów. Celem konkursu jest wyróżnienie najzdolniejszych z nich oraz umożliwienie zaistnienia w świecie nauki i biznesu. „Chcemy doceniać wkład młodych badaczy, twórców i społeczników w rozwój polskiej nauki i kultury, a jednocześnie dać im platformę do zaprezentowania i oceny ich osiągnięć” – piszą organizatorzy Konkursu.

Serdecznie gratulujemy!

W dniu 27 maja 2023 r. w Warszawie odbyła się Gala XIV Edycji Studenckiego Nobla 2023. Z Wydziału Prawa i Administracji UAM w kategorii nauki społeczne została nominowana dwójka studentów: Pani Katarzyna Paździorko i Pan Marcin Gronowski.  

W tegorocznej edycji Studenckiego Nobla 2023 wzięło udział ponad 800 uczestniczek i uczestników w 9 kategoriach i jednej kategorii specjalnej. Oboje finalistów zdobyło miano 1 z 10 najlepszych w kategorii nauk społecznych.  

Studencki Nobel to jedyny ogólnopolski konkurs stypendialny stworzony przez studentów dla studentów. Celem konkursu jest wyróżnienie najzdolniejszych z nich oraz umożliwienie zaistnienia w świecie nauki i biznesu. „Chcemy doceniać wkład młodych badaczy, twórców i społeczników w rozwój polskiej nauki i kultury, a jednocześnie dać im platformę do zaprezentowania i oceny ich osiągnięć” – piszą organizatorzy Konkursu.

Serdecznie gratulujemy!