Staż naukowy dr hab. Lucyny Staniszewskiej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Passau

12 czerwca 2023

W dniach 14.04.2023 do 24.04.2023 dr hab. Lucyna Staniszewska odbyła staż naukowy na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Passau na zaproszenie Prof. Roberta Essera, realizując badania w zakresie tematyki postępowań administracyjnych z udziałem znacznej liczby osób regulowanych ustawami inwestycyjnymi-specustawami a także sankcji administracyjnych, w tym regulacji podwójnego karania w przypadku wypełnienia przez sprawcę swoim zachowaniem znamion przestępstwa i deliktu administracyjnego na gruncie prawa niemieckiego. 

 

W ramach stażu odbyły się spotkania z pracownikami naukowymi oraz dyskusje na tematy badawcze. W przyszłym roku akademickim nasz Wydział będzie Gościł Prof. Roberta Esser z Centrum Badawcze Prawa Człowieka w Postępowaniu Karnym (HRCP) w celu dalszego zacieśniania współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.