Staż naukowy Prof. dr hab. Marka Szewczyka i dr hab. Lucyny Staniszewskiej w Institut suisse de droit compare w Lozannie

12 czerwca 2023

W dniach 28 kwietnia do 4 maja 2023 r. Prof. dr hab. Marek Szewczyk oraz dr hab. Lucyna Staniszewska realizowali staż naukowy w Institut suisse de droit compare w Lozannie finansowany w ramach konkursu ID UB staże naukowe dla pracowników UAM.

Temat badań Prof. Marka Szewczyka dotyczył autonomii terytorialnej w Szwajcarii a dr hab. Lucyny Staniszewskiej elektronizacji form działania administracji w Szwajcarii. W ramach tej tematów badawczych analizie zostały regulacje prawne Szwajcarii a także zbadane zostały poglądy doktryny i praktyki. Uczestnicy wyjazdu mieli sposobność zapoznania się z orzecznictwem Federalnego Sądu Najwyższego Szwajcarii.

Opiekunem stażu była Pani Dr. Christina Schmid Director of the SICL.