Wizyta pracowników naukowych Uniwersytetu Masaryka oraz Uniwersytetu Karola

12 czerwca 2023

W dniach 4-7 czerwca 2023 r. na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu gościli pracownicy naukowi Wydziału Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze: doc. dr Petr Lavický, dr Eva Dobrovolná, dr Anna Zemandlová, dr Tereza Pondikasová oraz dr Bohumil Dvořák – sędzia Sądu Najwyższego Republiki Czeskiej.

W trakcie wizyty odbyło się seminarium naukowe zorganizowane przez Zakład Postępowania Cywilnego poświęcone dostępowi do wymiaru sprawiedliwości oraz aktualnym problemom prawa procesowego cywilnego w Czechach. Ponadto goście spotkali się z Dziekanem WPiA UAM w Poznaniu Prof. Tomaszem Nieborakiem, a także odbyli wizyty w Sądzie Okręgowym oraz Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu.