Udział prof. UAM dra hab. Michała Urbańczyka w seminarium pt. „Art. 256 Kodeksu karnego po nowelizacji: problemy teorii i praktyki” na WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego

2 listopada 2023

W dniu 19 października br. prof. UAM dr hab. Michał Urbańczyk wziął udział w seminarium pt. „Art. 256 Kodeksu karnego po nowelizacji: problemy teorii i praktyki”, które odbyło się na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Seminarium zostało zorganizowane przez redakcję „Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem”, a jego tematem były problemy i wyzwania związane ze stosowaniem znowelizowanego art. 256 kodeksu karnego. Spotkanie otworzył Dziekan WPAiE prof. UWr dr hab. Jacek Przygodzki. Celem sympozjum było interdyscyplinarne spojrzenie na problem penalizacji tzw. mowy nienawiści w kontekście nowego brzmienia art. 256 k.k. Uczestniczyli w nim przedstawiciele nauk prawa konstytucyjnego, karnego materialnego, procesowego oraz historycy doktryn polityczno-prawnych. Prof. UAM dr hab. Michał Urbańczyk wygłosił referat pt. „Granice wolności wypowiedzi. Wieloznaczność terminu „ideologia” a nowelizacja art. 256 k.k.”.  

Program seminarium