Publiczna obrona rozprawy doktorskiej w formule hybrydowej Pana mgr. Piotra Krzyżaniaka pt. „Rola zakładu pracy i zakładowego prawa pracy w demokratyzacji relacji zatrudnieniowych”.

30 października 2023

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 listopada 2023 r. o godz. 13.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w formule hybrydowej – w sali 1.1 Collegium Iuridicum Novum w Poznaniu (Al. Niepodległości 53) z wykorzystaniem technologii informatycznych Pana mgr. Piotra Krzyżaniaka pt. „Rola zakładu pracy i zakładowego prawa pracy w demokratyzacji relacji zatrudnieniowych”.

Publiczność uczestniczy w posiedzeniu wyłącznie w formie zdalnej przy wykorzystaniu platformy MS Teams. Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie proszone są o wysłanie do dnia 9 listopada 2023 r. do godz. 12.00 informacji o chęci udziału na adres: marzena.osiurak@amu.edu.pl

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Anna Musiała