Wręczenie księgi jubileuszowej w 90. rocznicę urodzin Profesora Wojciecha Łączkowskiego

27 października 2023

Mamy przyjemność poinformować, że 24 października 2023 r. na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL miała miejsce uroczystość wręczenia Panu Profesorowi Wojciechowi Łączkowskiemu z okazji 90. urodzin księgi jubileuszowej pt. „Wierność zasadom”. Pan Profesor przez wiele lat łączył pracę na naszym Wydziale oraz na KUL, wspierając odradzający się wówczas na tej uczelni Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.
Słowa wielkiego uznania, szacunku i wdzięczności za lata działalności na naszym Wydziale oraz życzenia urodzinowe skierował do Jubilata w czasie uroczystości również dziekan WPiA UAM prof. dr hab. Tomasz Nieborak.

Profesor Łączkowski jest wybitym prawnikiem o wielkim dorobku naukowym, zwłaszcza w obszarze prawa finansowego. Pełnił między innymi funkcje dziekana Wydziału Prawa i Administracji UAM, prorektora UAM, sędziego Trybunału Konstytucyjnego, przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej oraz członka Rady Polityki Pieniężnej.

Liczne wyróżnienia, ordery i medale, w tym Medal Homini Vere Academico, przyznany Panu Profesorowi w 2022 roku przez Rektor UAM prof. dr hab. Bogumiłę Kaniewską, a także tytuł Honorowego Obywatela Miasta Poznania potwierdzają wysoką wartość pracy Profesora Wojciecha Łączkowskiego na wielu płaszczyznach.

Warto w tym miejscu przypomnieć, iż w 2003 roku, w 70. rocznicę urodzin Pana Profesora na poznańskim Wydziale Prawa i Administracji, wydana została pod redakcją Profesora Jerzego Małeckiego i Profesora Andrzeja Gomułowicza księga na cześć Jubilata pt. „Ex iniuria non oritur ius: księga ku czci profesora Wojciecha Łączkowskiego”.