Zapraszamy na spotkanie z przedstawicielami Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów Oddział Regionalny w Poznaniu.

6 listopada 2023