Projekt badawczy „Online Hate Speech” i grant ID-UB realizowany w Pracowni Myśli Politycznej i Prawnej

16 listopada 2022

W roku akademickim 2022/2023 w Pracowni Myśli Politycznej i Prawnej realizowany będzie grant zdobyty w konkursie ID-UB (Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza) „IAS -Studenckie Staże Badawcze”. Celem konkursu jest włączenie do nowatorskich badań naukowych o charakterze międzynarodowym – prowadzonych przez doświadczonych naukowców – studentów I i II roku studiów drugiego stopnia lub IV i V roku jednolitych studiów magisterskich.  

Projekt badawczy pt. „Online Hate Speech. A comparative analysis of European and American legal regulations” realizowany będzie przez prof. UAM dr. hab. Michała Urbańczyka we współpracy z uczestniczką jego seminarium magisterskiego Panią Fatmą Mejri.  

Projekt zakłada badanie mowy nienawiści i jej specyfiki w kontekście przestrzeni internetowej ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych. Celem projektu jest analiza porównawcza amerykańskich i europejskich doświadczeń i regulacji prawnych, których zadaniem jest zwalczanie problemu mowy nienawiści w sieci. Efektem projektu będzie przeprowadzenie badań naukowych, stworzenie bazy danych do dalszych badań oraz opracowanie raportu, który będzie dostępny w przestrzeni publicznej (polskiej, europejskiej i międzynarodowej).  

Warto podkreślić, że projekt wpisuje się w strategiczną wizję UAM jako rozpoznawanej w świecie europejskiej uczelni badawczej, która prowadzi badania odpowiadające na najważniejsze wyzwania współczesności i jest aktywnym uczestnikiem życia społecznego regionu, Polski, Europy i świata.