Wystąpienie mgr Michała Wawrzyńczaka podczas prestiżowej międzynarodowej konferencji naukowej X AIDP International Symposium for Young Penalists pt. „Criminal Justice in the Prism of Human Rights”

16 listopada 2022

W dniach 27-28 października br. doktorant Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych mgr Michał Wawrzyńczak (Zakład Postępowania Karnego) uczestniczył w prestiżowej międzynarodowej konferencji naukowej X AIDP International Symposium for Young Penalists pt. „Criminal Justice in the Prism of Human Rights”, zorganizowanej przez Association Internationale De Droit Pénal w budynkach Uniwersytetu Bolońskiego. Mgr Wawrzyńczak wystąpił podczas siódmego panelu konferencji dotyczącego praw człowieka oraz procedury karnej oraz wygłosił referat pt. „Crisis of EU’s Mutual Trust – a Call for Harmonization in the Area of Freedom, Security and Justice?”. Podczas konferencji wystąpiło 21 prelegentów, reprezentujących 20 ośrodków naukowych z 11 krajów. Przedstawiony referat dotyczył kwestii związanych z rozprawą doktorską mgr. Wawrzyńczaka przygotowywaną pod kierownictwem Prof. UAM dr hab. Barbary Janusz-Pohl.

Wystąpienie mgr Michała Wawrzyńczaka podczas prestiżowej międzynarodowej konferencji naukowej X AIDP International Symposium for Young Penalists pt. "Criminal Justice in the Prism of Human Rights"