Seminaria prowadzone w Zakładzie Badań nad Ustrojem Państwa – zapisy

15 listopada 2022

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, że chętni studenci mogą zapisywać się na seminaria licencjackie i magisterskie prowadzone przez pracowników Zakładu Badań nad Ustrojem Państwa. Tematyka jest następująca: 

Prof. UAM dr hab. Małgorzata Materniak – Pawłowska: historia państwa i prawa, dzieje i współczesność wymiaru sprawiedliwości w tym ustrój sądownictwa powszechnego i administracyjnego, ustrój organów ochrony prawnej (adwokatura, prokuratura), status prawny kobiety, prawo konstytucyjne, samorząd zawodowy i terytorialny;

Prof. UAM dr hab. Marek Krzymkowski: współczesna historia administracji i myśli administracyjnej, historia państwa i prawa, historia sądownictwa administracyjnego, dzieje i współczesność wymiaru samorządu, historia prawa gospodarczego, prawo konstytucyjne;

Prof. UAM dr hab. Maksymilian Stanulewicz: prawo konstytucyjne RP, administracja stosunków wyznaniowych, polskie prawo wyznaniowe, stan majątkowy kościoła i związków wyznaniowych w Polsce, prawo kościelne, historia Kościoła katolickiego i związków wyznaniowych, niekatolickie związki wyznaniowe we współczesnej Polsce, historia dyplomacji, współczesne ustroje państwowe, administracyjne prawo kościelne, USA i jego ustrój, historia USA XIX i XX w., dzieje parlamentaryzmu, historia nauki prawa, historia nauki administracji, samorząd terytorialny i zawodowy, zagadnienia prawne w filmie i literaturze światowej.

Prof. UAM dr hab. Piotr Pilarczyk: historia ustroju i prawa konstytucyjnego, historia gospodarcza i społeczna, współczesne koncepcje ekonomiczne i społeczne, dzieje integracji europejskiej, kontrola państwowa, historia finansów, fiscal history oraz law and literature.

Szczegółowe informacje na temat seminariów oraz tryb zapisów umieszczono na stronie Zakładu w Intranecie. Serdecznie zapraszamy do zapisów!