Pracownia Myśli Politycznej i Prawnej oraz 19. tom serii Adam Mickiewicz University Law Books

21 grudnia 2022

Wydawnictwo Naukowe UAM opublikowało 19. tom prestiżowej serii Adam Mickiewicz University Law Books. Jest to monografia zatytułowana „Fight Againts Discrimination. Human Dignity in American Legal Tradition autorstwa prof. UAM dra hab. Michała Urbańczyka.

Książka jest zbiorem esejów, które mają zabrać czytelnika w podróż po amerykańskim prawie i amerykańskiej tradycji polityczno-prawnej. Ich wspólnym mianownikiem jest odnalezienie śladów wpływu idei godności człowieka na amerykański system ochrony praw człowieka i charakterystyka ponad dwuwiekowej walki z dyskryminacją różnych grup i mniejszości. Począwszy od poglądów Ojców Założycieli i powstania pierwszej nowożytnej republiki, poprzez walkę z niewolnictwem i dyskryminacją ze względu na płeć, aż do XX-wiecznych wyzwań związanych z aborcją, eutanazją i legalizacją związków jednopłciowych. 

Mimo że pojęcie godność człowieka nie wstępuje ani w Konstytucji, ani w poprawkach do niej, wpływ tej idei na porządek prawny był, jest i będzie niebagatelny. Obok wolności, równości i sprawiedliwości jest ona bowiem jedną z zasadniczych wartości, które stanowią fundament ustroju, prawa i wymiaru sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

Czytelnik w książce znajdzie rozważania dotyczące zarówno myśli politycznej i prawnej, jak i szeregu orzeczeń Sądu Najwyższego USA, które ustanowiły najważniejsze zasady prawne, poszerzając sferę wolności jednostki, i chroniły jej prawa obywatelskie. W treści czytelnik odnajdzie także postacie kluczowe dla amerykańskiej historii, jak rewolucyjnego publicystę Tomasza Paine’a, sędziego Sądu Najwyższego Jamesa Wilsona, sufrażystkę Elizabeth Cady Stanton czy wyzwoleńca i wybitnego abolicjonistę Fredericka Douglassa.