Ogólnopolski Zjazd Historyków Doktryn Polityczno-Prawnych (Ustka, 20-23 IX 2022)

2 listopada 2022

W dniach 20 –23 września 2022 roku Instytut Prawa i Administracji Akademii Pomorskiej w Słupsku zorganizował Ogólnopolski Zjazd Historyków Doktryn Polityczno-Prawnych pt. „Suwerenność, autonomia, podmiotowość w myśli polityczno-prawnej”. Pracownię Myśli Politycznej i Prawnej WPiA UAM reprezentowali em. prof. dr hab. Maria Zmierczak oraz prof. UAM dr hab. Michał Urbańczyk.
Prof. Zmierczak przedstawiła w ramach inauguracyjnej sesji plenarnej wystąpienie pt. „Suwerenność ludu? Suwerenność narodu? Suwerenność państwa? XIX i XX-wieczne spory z Janem Jakubem Rousseau” .
Prof. Urbańczyk także w ramach sesji plenarnej wygłosił referat pt. „Autonomia władzy sądowniczej a polityka. Rozważania na bazie doświadczeń amerykańskich”.

Więcej informacji:
https://www.apsl.edu.pl/aktualnosci-serwisu/zakonczenie-ogolnopolskiego-zjazdu-historykow-doktryn-polityczno-prawnych-w-ustce

Harmonogram konferencji (link)