OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA – «Konstytucjonalizacja prawa prywatnego a europeizacja prawa prywatnego. Porównanie zjawisk»

3 listopada 2022

Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej «Konstytucjonalizacja prawa prywatnego a europeizacja prawa prywatnego. Porównanie zjawisk» która odbędzie się w piątek 18 listopada 2022 roku (od godz. 9:15). Konferencja prowadzona będzie w trybie hybrydowym przy wykorzystaniu techniki informatycznej (system Microsoft Teams).

Problematyka konferencji:

W dzisiejszym świecie każdy aktywny prawnik  musi być konstytucjonalistą.

Organizatorzy Konferencji stawiają tezę, iż najbardziej doniosłe teoretycznie i praktycznie zjawiska z dziedziny konstytucjonalizacji i europeizacji prawa zachodzą w obrębie prawa prywatnego (cywilnego).

Na temat zjawisk konstytucjonalizacji prawa prywatnego oraz europeizacji prawa prywatnego napisano już wiele. W  środowisku naukowym, relatywnie  dużo  mniej  uwagijak  do  tej  pory poświęcono na dokonanie precyzyjnej charakterystyki tych zjawisk. Dlatego też wielce interesujące okazać się może poszukiwanie różnić między tymi zjawiskami tak na płaszczyźnie strukturalnej jak i aksjologicznej.

W intencji organizatorów Konferencja stanowić ma forum wymiany  myśli oraz poglądów między czołowymi przedstawicielami współczesnej nauki prawa prywatnego.

W ramach konferencji przewiduje się wystąpienia panelowe połączone z dyskusją.

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

Przewodniczący:

Prof. UAM dr hab. Rafał Szczepaniak

Członkowie:

dr Szymon Kulmaczewski

Adw. dr Agata Michalska-Olek

Konferencja została objęta patronatem:

Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu–Pana Prof. dr hab. Tomasza Nieboraka, Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu – Pana Mec. Tomasza Jachowicza oraz Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu Pana Mec. Henryka Kuligowskiego.

Honorowy Patronat nad Konferencją objął:  Rzecznik Praw Obywatelskich, Pan Prof. dr hab. Marcin Wiącek.

Pytania na temat Konferencji prosimy kierować pod adres:

ekpp@amu.edu.pl lub bezpośrednio do dr Szymona Kulmaczewskiego szykul@amu.edu.pl.