Konferencja o nowej Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej w Brukseli

2 listopada 2022

W dniu 25 października 2022 roku w Brukseli w siedzibie Komisji Europejskiej Regionów (European Committee of the Regions) odbyła się konferencja The new CAP post 2022 CEDR Colloquium, 60th Anniversary CAP 65th Anniversary CEDR (Nowa Wspólna Polityka Rolna po 2022, 60. rocznica Wspólnej Polityki Rolnej oraz 65. rocznica powstania Europejskiej Stowarzyszenia Prawa Rolnego). Wzięli w niej udział Agraryści i praktycy zajmujący się prawem rolnym z wielu krajów Europy m.in. Austrii, Belgii, Bułgarii, Francji, Niemiec, Rumunii, Portugalii, Polski, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Włoch. Referaty zostały zaprezentowane m.in. przez posłów do Parlamentu Europejskiego z Niemiec oraz Włoch, Dyrektora Generalnego Dyrekcji ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (DG AGRI), przedstawicieli Europejskiego Komitetu Regionów i pracowników Komisji Europejskiej. Polskich prawników agrarystów reprezentowała prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń, która przedstawiła referat dotyczący polskiego planu strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023–2027 (The Polish Strategic Plan of the Common Agricultural Policy 2023–2027) i wzięła udział w dyskusji.

Program konferencji