15 grudnia 2023 „Bez miecza i sakiewki” czyli o genezie niezawisłości sędziowskiej w US

20 lutego 2024

W dniu 15 grudnia 2023 roku o godzinie 18:30, na sali 4.14 Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, miało miejsce wydarzenie zatytułowane „Bez miecza i sakiewki” czyli o genezie niezawisłości sędziowskiej w Stanach Zjednoczonych. Prelekcję poprowadził mgr Tomasz Orfin, doktorant na WPAiE UWr, aplikant radcowski przy OIRP Wrocław oraz aktywny działacz społeczny pełniący funkcję wiceprezesa Harlan Institute. Jego badania obejmują teoretyczno-prawne aspekty funkcjonowania prawa i wymiaru sprawiedliwości oraz recepcję klasycznej myśli politycznej w kontekście współczesnych wyzwań społeczno-politycznych. Spotkanie było zorganizowane przez Koło Naukowe Prawa Amerykańskiego UAM ”The American Law Society” we współpracy z Harlan Institute.