Wykład pt. „Status prawnomiędzynarodowy Naddniestrza w kontekście aktualnej sytuacji geopolitycznej w Europie”