Uroczystość wręczenia Księgi Jubileuszowej Profesorowi Dr. Janowi C. Joerdenowi