Uroczystość wręczenia Księgi Jubileuszowej Profesorowi Dr. Janowi C. Joerdenowi

19 maja 2023

W dniu 12 maja br. w siedzibie Stowarzyszenia im. Maxa Placka (Max Planck Gesellschaft) w Berlinie odbyła się uroczystość wręczenia Księgi Jubileuszowej Profesorowi Dr. Janowi C. Joerdenowi.

Profesor Jan C. Joerden jest emerytowanym profesorem prawa na Uniwersytecie Europejskim  Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, gdzie w latach 1993-2020 kierował Katedrą Prawa Karnego, Międzynarodowego Prawa Karnego i Prawa Karnego Porównawczego oraz Filozofii Prawa.

Profesor jest nie tylko uczonym światowego formatu, ale także jednym z architektów naukowej współpracy niemiecko-polskiej, szczególnie zasłużonym dla budowania ścisłych więzi między UAM i Europejskim Uniwersytetem Viadrina. W 2004 roku został wyróżniony medalem za zasługi dla Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, zaś w 2015 roku otrzymał doktorat honoris causa naszego Uniwersytetu.

Uroczystość została zorganizowana przez uczniów i przyjaciół Jubilata, w tym Panią Profesor Joannę Długosz-Jóźwiak, która jest jednym ze redaktorów naukowych Księgi oraz autorką zamieszczonego w niej artykułu naukowego.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz rektorskich Uniwersytetu Europejskiego Viadrina oraz zaproszeni goście. Nasz Wydział reprezentowała Pani Prodziekan prof. UAM dr hab. Katarzyna Kokocińska. 

Księga Jubileuszowa została opublikowana w prestiżowym wydawnictwie Duncker & Humblot.

https://www.duncker-humblot.de/person/jan-c-joerden-5942

 

[zdjęcia z uroczystości: Tony Köster]