Wykład pt. „Status prawnomiędzynarodowy Naddniestrza w kontekście aktualnej sytuacji geopolitycznej w Europie”

10 maja 2023

Zakład Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych oraz Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Dyplomacji Inter Gentes, zapraszają na wykład pt. Status prawnomiędzynarodowy Naddniestrza w kontekście  aktualnej sytuacji geopolitycznej w Europie. Wykład odbędzie się we wtorek, 6 czerwca w godz. 11.30-13.00 w Sali delta CIN.

Problematyka wykładu dotyczy prawnomiędzynarodowych kryteriów powstania państwa oraz jego uznania. Współczesne prawo międzynarodowe, chociaż nie formułuje katalogu przyczyn powstania państwa, określa warunki jego powstania w ten sposób, że formułuje zasady – jako podstawowe zasady porządku międzynarodowego o charakterze norm peremptoryjnych – na podstawie których można stwierdzić ad casum, w jakich warunkach i okolicznościach fakt powstania nowego państwa pozostaje z nimi w zgodzie. Ocena zgodności z prawem międzynarodowym faktu powstania państwa odbywa się poprzez jego uznanie w tym sensie, że przedmiotem uznania powinny być jednostki geopolityczne, które powstały właśnie w okolicznościach wymaganych dla tego faktu przez prawo międzynarodowe. W praktyce należy pamiętać o potrzebie rozdzielenia obu tych sytuacji, a więc  powstania państwa, które ma zasadnicze znaczenie faktyczne oraz jego uznania, które zawiera  już w sobie ważny element natury prawnej. Kwestie te zostaną zaprezentowane na przykładzie aktualnego statusu prawnomiędzynarodowego Naddniestrza, przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji geopolitycznej w Europie.

Wykład przeprowadzi Pan prof. dr hab. Tadeusz Gadkowski oraz Pani dr Natalia Cwicinskaja.