Wyniki konkursu Study@research

10 maja 2023

W dniu 28 kwietnia 2023 r. rozstrzygnięta została kolejna, VII edycja konkursu na finansowanie badań studenckich:  Study@research. Komisja konkursowa zakwalifikowała do finansowania 48 zwycięskich projektów naukowych, z których dwa zostały przygotowane przez studentów Wydziału Prawa i Administracji. 

Pan Kacper Lewandowski będzie realizował projekt pod tytułem „Analiza zjawiska groomingu w Polsce w świetle inicjatyw obywatelskich i doświadczeń Policji wielkopolskiej” (opiekun naukowy: prof. UAM dr hab. Anna Gerecka-Żołyńska).

Pani Klaudia Skusiewicz będzie realizowała projekt pod tytułem „Intersubiektywność opinii biegłego psychologa w polskim procesie karnym” (opiekun naukowy: prof. UAM dr hab. Barbara Janusz-Pohl).

Konkurs Study@Research skierowany jest do studentów I roku studiów drugiego stopnia oraz IV roku studiów jednolitych magisterskich.

Laureaci otrzymują dofinansowanie w wysokości do 5 tysięcy złotych dla projektów indywidualnych oraz do 10 tysięcy złotych dla projektów zespołowych. Granty pozwalają na sfinansowanie m.in. zakupu pomocy naukowych, udziału w specjalistycznych szkoleniach, konferencjach naukowych, kosztów publikacji artykułu, a także przewidują honoraria za włożony wysiłek badawczy. Kolejna edycja konkursu zostanie ogłoszona 16.10.2023 r.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!