Project Sunflowers

11 maja 2023

Project Sunflowers zaprasza studentów, doktorantów, a także pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu do zaangażowania się w międzynarodowy projekt, którego celem jest uzupełnienie działań organów państwowych lub ewentualnie trybunałów międzynarodowych powołanych do ścigania i orzekania w sprawach zbrodni wojennych, wojny przeciwko ludzkości, ludobójstwa, agresji lub innych poważnych naruszeń praw człowieka związanych z inwazją Rosji na Ukrainę.

Dotychczasowe doświadczenia z międzynarodowych i krajowych postępowań karnych dotyczących takich przestępstw wskazują, że tylko nieliczne osoby pokrzywdzone będą zeznawać przed prokuratorami, a jeszcze mniej będzie zeznawać przed sądem. Dlatego ważne jest gromadzenie informacji o dowodach takich przestępstw oraz o ofiarach tych przestępstw, a nie będzie ono możliwe bez wolontariuszy m.in. w Polsce.

Głównym zadaniem wolontariuszy jest praca z osobami, które będą wypełniały formularz zgłoszeniowy w aplikacji do zbierania informacji o dowodach zbrodni popełnionych w Ukrainie i ich ofiarach. Zapraszamy wszystkie zainteresowane współpracą osoby do udziału w cyklu szkoleń polskojęzycznych wolontariuszy Projektu Sunflowers: praca z traumąDzięki temu, będą mieli Państwo okazję poznać tę inicjatywę bliżej i zdecydować o swoim ewentualnym udziale.

Szkolenia polskojęzycznych wolontariuszy Projektu Sunflowers: praca z traumą. Szkolenie poprowadzą Joanna Czaplińska, psycholożka i terapeutka EMDR, oraz Izabela Trybus, psychoterapeutka i superwajzorka, z Polish Centre for Torture Survivors. 

Pierwsza część szkolenia odbędzie się 12 maja 2023, o godz. 18:00 CET, w formie zdalnej. O drugiej części szkolenia powiadomimy później (ta część szkolenia odbędzie się w odstępie 2-3 tygodni po pierwszej części szkolenia). Decyduje kolejność zapisów. Ilość miejsc ograniczona. 

Szkolenie jest bezpłatne. Prowadzone będzie w języku polskim. Szkolenie dla wolontariuszy anglojęzycznych odbędzie się w odrębnym terminie, o czym poinformujemy wkrótce.


W celu rejestracji prosimy o skorzystanie z poniższego linku:  

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMsfumsqjgiGdzZhS2TMMZoXJhprl6IOdxt#/registration

Szkolenie ma na celu przybliżenie rozumienia traumy, stresu protraumatycznego i traumy wojennej. Zostanie na nim podjęty temat pracy wolontariusza ze szczególnym zwróceniem uwagi na troskę o stan psychofizyczny. Pokażemy jak budować kontakt i dobra relacje wolontariusz – osoba uchodźcza.  

Szkolenie będzie trwało około 2,5 godziny. 

Tutaj mogą Państwo zapoznać się ze szczegółowymi założeniami projektu: https://projectsunflowers.org/pl/about-us.html oraz poznać zespół, który stworzył tę inicjatywę: https://projectsunflowers.org/about-us.html. Składa się on m.in. ze znanych oraz cenionych praktyków i teoretyków prawa z Polski z Panem Prof. Pawłem Wilińskim na czele.

Włączenie się w to przedsięwzięcie to okazja do:

  • zaangażowania społecznego w międzynarodowy projekt; 
  • podzielenia się wiedzą i doświadczeniem oraz wsparcia organów państwowych lub ewentualnie trybunałów międzynarodowych powołanych do ścigania i orzekania w sprawach zbrodni wojennych, wojny przeciwko ludzkości, ludobójstwa, agresji oraz innych poważnych naruszeń praw człowieka; 
  • przyjrzenia się temu jak wygląda law in action, a nie jedynie law in books;
  • udziału w międzynarodowej współpracy sygnowanej przez takie instytucje jak Peace and Justice Initiative, polska grupa Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Karnego (AIDP), ukraińska grupa AIDP, Pravo Justice Project, Centre for International Humanitarian Law and Transitional Justice, Naczelna Rada Adwokacka, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z Panią Zofią Branicką, zofia.branicka@projectsunflowers.org.

odwiedź naszą stronę internetową: www.projectsunflowers.org  

obserwuj nas na: LinkedIn i Facebook

Fundacja Sunflowers, ul.Siedmiogrodzka 5 lok. 51, 01-204 Warszawa, Polska

KRS: 0001019393NIP: 5273044660REGON: 524560302