II Świąteczna Zbiórka dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością „Potrafię Więcej” w Bibliotekach Jednostek Organizacyjnych UAM

24 listopada 2023

II Świąteczna Zbiórka dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością „Potrafię Więcej” w Bibliotekach Jednostek Organizacyjnych UAM

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, Zespół ds. Promocji BJO chciałby serdecznie zaprosić Państwa do udziału w II Świątecznej Zbiórce Bibliotek Jednostek Organizacyjnych dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością „Potrafię Więcej” (https://wsparcie.org.pl/). 

Stowarzyszenie udziela wsparcia dzieciom i młodzieży dotkniętej różnymi formami niepełnosprawności, takimi jak mózgowe porażenie dziecięce, wrodzone wady układu nerwowego, dysfunkcje wzroku, niepełnosprawność intelektualna oraz opóźniony rozwój psychoruchowy.  
W ramach swojej działalności stowarzyszenie oferuje zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, prowadzi świetlice wytchnieniowe dla młodzieży, organizuje zajęcia przedszkolne, wspiera edukację dzieci i młodzieży, a także zapewnia wsparcie terapeutyczne dla rodziców.