dr Łukasz Szoszkiewicz laureatem konkursu NCN

24 listopada 2023

Z radością informujemy, że dr Łukasz Szoszkiewicz, adiunkt w Zakładzie Prawa Konstytucyjnego otrzymał dofinansowanie swojego projektu badawczego pt. „Czy potrzebujemy neuropraw? Obowiązki wynikające z traktatów w dziedzinie praw człowieka wiążące podmioty państwowe i przedsiębiorstwa w obszarze neurotechnologii” w konkursie Narodowego Centrum Nauki OPUS 25.

Projekt zmierza do określenia obowiązków państwa i biznesu w zakresie praw człowieka w obszarze neurotechnologii. Postęp naukowo-techniczny w tym obszarze skłonił w ostatnim czasie organizacje międzynarodowe (np. UNESCO) do podjęcia debaty o konieczności wypracowania nowego instrumentu prawa międzynarodowego. Rządy kilku państw Ameryki Łacińskiej pracują natomiast nad regulacjami krajowymi wzmacniającymi ochronę danych o mózgu. Przykładowo, Chile przyjęło poprawkę do Konstytucji w tym zakresie.
Analiza obowiązujących regulacji międzynarodowych pozwoli odpowiedzieć na pytanie – czy, a jeżeli tak, to jakie neuroprawa powinny zostać ustanowione w ewentualnym nowym instrumencie. W realizacji projektu będą współpracowali prawnicy, etycy, eksperci z zakresu neuronauki, a także specjaliści z zakresu przetwarzania języka naturalnego. Projekt będzie realizowany w latach 2024-2027.