mgr Piotr Ostrowski laureatem konkursu NCN

24 listopada 2023

Z radością informujemy, że mgr Piotr Ostrowski, doktorant z Zakładu Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego WPiA otrzymał dofinansowanie swojego projektu badawczego pt. „Prawo do zrozumiałego procesu sądowego” w konkursie Narodowego Centrum Nauki Preludium 22.

Celem projektu jest identyfikacja praw i obowiązków obywateli oraz obowiązków sądu, które dotyczą komunikacji w procesie. Zmierza on do ustalenia, w jakim zakresie prawo narzuca sądowi i uczestnikom procesu reguły komunikowania się, a w jakim zakresie zostawia im swobodę działania. Projekt zakłada stworzenie modelu minimalnego standardu zrozumiałości postępowań sądowych, czyli minimalnych gwarancji komunikacyjnych, które prawo zapewnia obywatelom w toku procesu. Model ten, funkcjonujący pod nazwą ,,Prawo do zrozumiałego procesu sądowego”, wskaże, jakie są fundamentalne, wynikające z przepisów prawa, obowiązki komunikacyjne sądu oraz prawa i obowiązki komunikacyjne obywateli w różnych rodzajach postępowań sądowych, a także prawne sposoby ich egzekwowania