Zaproszenie na prelekcję dra Marcina Czerwińskiego

20 stycznia 2022

Koło Naukowe Prawa Cywilnego USUS IURIS serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na pierwsze wydarzenie popularnonaukowe w 2022 r. – prelekcję doktora Marcina Czerwińskiego pt. „Praktyczne aspekty stosowania ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych po dwóch latach od nowelizacji”. 

Wydarzenie odbędzie się dnia 28.01.2022 r. (piątek) o godzinie 18:00 na platformie Microsoft Teams. 

Podczas spotkania dr Marcin Czerwiński zaprezentuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane z nowelizacją ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w prelekcji odsyłamy do wydarzenia na portalu społecznościowym Facebook, gdzie znajdują się wszelkie informacje dotyczące organizacji spotkania.

Link:

https://www.facebook.com/events/362932632309883?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D„.