Porozumienie o współpracy pomiędzy WPiA UAM w Poznaniu i Izbą Administracji Skarbowej w Poznaniu

18 stycznia 2022

Mamy przyjemność poinformować, iż w dniu 13 stycznia 2022 r. podpisane zostało przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu – prof. dr. hab. Tomasza Nieboraka i Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu – Pana Marka Pospieskiego porozumienie o współpracy dotyczące wspierania wzajemnych inicjatyw na rzecz popularyzacji i pogłębiania wiedzy w zakresie prawa podatkowego i celnego.

 

Ustalono zasady współpracy w obszarze działalności edukacyjnej i naukowej, mającej obejmować między innymi organizację szkoleń, spotkań ze studentami oraz konferencji naukowych, a także programy staży i praktyk studenckich. Strony porozumienia wyraziły chęć realizacji badań w zakresie zagadnień dotyczących tworzenia i stosowania prawa podatkowego, jak również inicjowania przedsięwzięć istotnych z punktu widzenia rozwoju wiedzy podatkowej społeczeństwa.