Publikacja dwujęzycznej monografii „Publicznoprawne aspekty udziału sektora MŚP w procesie realizacji strategicznych celów polityki rozwoju (Aspectos de derecho público de la participación del sector de PYMES en el proceso de implementación de los objetivos estratégicos de la política de desarrollo)”

14 stycznia 2022

Nakładem Wydawnictwa Naukowego UAM w Poznaniu, ukazała się monografia „Publicznoprawne aspekty udziału sektora MŚP w procesie realizacji strategicznych celów polityki rozwoju (Aspectos de derecho público de la participación del sector de PYMES en el proceso de implementación de los objetivos estratégicos de la política de desarrollo)”. Badania prowadzone przez międzynarodowy zespół naukowców z Polski, Hiszpanii oraz Chile, pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Katarzyny Kokocińskiej, obejmują analizę przepisów prawa unijnego oraz wybranych systemów prawa krajowego w kontekście identyfikacji prawnych i administracyjnych barier wobec MŚP, oceny skuteczności stosowanych narzędzi wsparcia oraz wskazania obszarów wymagających interwencji ustawodawcy. Poruszane zagadnienia odnoszą się do działań o najwyższym priorytecie z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym przeciwdziałania zmianom klimatu i sprostaniu wyzwaniom wynikającym z cyfryzacji.

Książka opublikowana zostały w języku polskim i hiszpańskim. Publikacja dostępna jest w formule Open Access.

https://press.amu.edu.pl/pl/publicznoprawne%20aspekty%20udzia%C5%82u%20sektora%20m%C5%9Ap%20w%20procesie%20realizacji%20strategicznych%20cel%C3%B3w%20polityki%20rozwoju.html