Sukces studentki Kierunku Prawno-ekonomicznego

21 stycznia 2022

9 stycznia, prorektor ds. studenckich i kształcenia, prof. Joanna Wójcik, uhonorowała wszystkich uczestników projektu „Szkoła Orłów”, który trwał przez ostatnie trzy lata. Przedsięwzięcie miało na celu stworzenia ścieżki edukacyjnej dla wybitnie uzdolnionych studentów, poprzez realizację kształcenia opartego na tutoringu. Laureaci projektu, już w trakcie I roku studiów, w semestrze letnim 2018/2019, rozpoczęli współpracę z trzema nauczycielami akademickimi, aby w ostatnich dwóch semestrach kontynuować ją z jednym, wybranym przez nich tutorem. Zgodnie z założeniami projektu, studenci mieli stworzyć artykuł naukowy, który zostanie skierowany do publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych. Projekt ukończyła również nasza studentka kierunku prawno-ekonomicznego Pani Sofya Chashchina. Opiekunami tej inicjatywy były: Pani prof. dr hab. Magdalena Fedorowicz, Pani prof. UAM dr hab. Katarzyna Klafkowska-Waśniowska oraz Pani prof. dr hab. Joanna Haberko, pod kierunkiem której powstała praca pt. „Współczesne tendencje w obszarze ochrony konsumentów na rynku usług finansowych z uwzględnieniem regulacji instytucji ochrony konsumentów: Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów”. Serdecznie gratulujemy!

 

fot. Przemysław Stanula